Logo Sigtuna stads företagare

Integritetspolicy

För Sigtuna Stads Företagare är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande

Senast uppdaterad: 15 oktober 2023

Mot bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), vill vi ge dig information om de personuppgifter som vi samlar in och hur vi behandlar dessa.

Ansvarigt för hantering av personuppgifter

Sigtuna Stads Företagare
Ludvig Harryzon
info@sigtunastad.se

Data som samlas in

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt ger till oss, till exempel när du besöker vår webbsida, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifter som vi hanterar inkluderar ditt namn och e-postadress.

Ändamål med insamlingen

Uppgifterna som vi samlar in används främst för att kunna kontakta dig angående din förfrågan.
Vi distribuerar eller säljer aldrig dina personuppgifter vidare till utomstående tredje part. Se mer information om tredjepartleverantörer som vi arbetar med under rubriken ”Tredjepartsleverantörer som hanterar data”.

Cookies

Liksom de flesta webbplatser använder denna webbplats cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.
Genom användning av cookies kan vi förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.
Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på vår webbplats optimeras med tanke på användaren. Cookies tillåter oss att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Webbplatsanvändaren som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen öppnas, eftersom detta tas över av webbplatsen och cookien lagras således på användarens datorsystem. Du kan när som helst förhindra inställningen av kakor via vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och kan därför permanent neka inställningen av kakor. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om du inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är helt användbara.

Spårning av webbplatsbesök

På vår webbplats har vi integrerat komponenten av Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling och analys av data om användarinteraktionen.
Vi använder dessa uppgifter för att bättre förstå besökare på webbplatsen och för att optimera vår webbplats. Google Analytics tillhandahåller onlinerapporter för att bestämma antalet personer som använder vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder våra webbsidor och för att se deras resa genom webbplatsen.
Även om Google Analytics registrerar data som din geografiska plats, enhet, webbläsare och operativsystem, identifierar ingen av denna information dig personligen för oss. För webbanalys via Google Analytics använder vi applikationen “_gat. _anonymizeIp ”. Med hjälp av denna applikation anonymiseras IP-adressen till användarens internetanslutning av Google när man besöker vår webbplats. Vi anser att Google är en dataprocessor från tredje part (se avsnitt ”Våra tredje parts databehandlare” nedan).
Google Analytics använder sig av kakor, som finns i Googles utvecklarguider.
Inaktivera cookies i din webbläsare hindrar Google Analytics från att spåra ditt besök på vår webbplats.

Kontaktformulär och e-postlänkar

Vår webbplats innehåller information som möjliggör en snabb och direkt kontakt med oss. Om du kontaktar oss via ett kontaktformulär, lagras personuppgifterna som du uppger på vår webbplats och överförs inte till någon av våra tredjepartsleverantörer som definieras i avsnittet "Tredjepartsleverantörer som hanterar data". Om du kontaktar oss via e-post lagras personuppgifterna som du uppger på vår webbplats och överförs inte till någon av våra tredjepartsleverantörer som definieras i avsnittet "Tredjepartsleverantörer som hanterar data. Data kommer att samlas in i ett e-postmeddelande som skickas till oss via Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Våra SMTP-servrar är skyddade av TLS (ibland känd som SSL) vilket innebär att e-postinnehållet är krypterat med SHA-2, 256-bitars kryptografi innan det skickas över internet. E-postinnehållet dekrypteras sedan av våra lokala datorer och enheter.

Säkerhetsmätningar

På vår webbplats har vi integrerade säkerhetsmätningar för att säkra den bästa upplevelsen för våra användare. Säkerhetstjänsten vi använder tillhandahålls av Wordfence, en tjänst från Defiant Inc. Ingen data överförs till Wordfence.
Wordfence lagrar information i vår databas när den upptäcker ett brute-force-inloggningsförsök. Brute-force-inloggningsförsök är upprepade inloggnings- eller "glömt lösenord"-fel som skapas av användare. Endast information om datorns IP-adress relaterad till brute-force-försöken lagras i databasen. Wordfence lagrar inga användarrelaterade data i vår databas medan en besökare använder standardtjänsterna från vår webbplats.

Tredjepartleverantörer som hanterar data

Vi använder ett antal tredje parter för att behandla personuppgifter. Dessa tredje parter har valts noggrant och alla följer lagstiftningen i avsnittet "Tillämplig lagstiftning". Några av dessa tre tredje parter är baserade i USA och uppfyller EU-U.S Privacy Shield.

Dataintrång

I händelse av ett personuppgiftsbrott mot webbplatsens databas eller databasen för någon av våra tredjepartsleverantörer, kommer vi att meddela alla berörda personer och myndigheter inom 72 timmar efter att vi har fått kännedom om den, förutsatt att det är uppenbart att personuppgifter som lagrats på ett identifierbart sätt har stulits.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan också be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort alla dina personuppgifter från vårt register. Begäran om radering av dina personuppgifter görs på info@we-cook-outside.se.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är ansvarig instans för behandling av personuppgifter.

Ändringar av vår Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy i linje med lagstiftning eller branschstandard genom att lägga upp den uppdaterade versionen av Integritetspolicyn på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att besöka policyn ibland för att hålla dig informerad om hur vi använder din personliga information.

Sigtuna Stads Företagarförening

© 2024 | Sigtuna Stads Företagarförening
crossmenu