Logo Sigtuna stads företagare

Vill du bli medlem i Sigtuna Stads Företagare

Sigtuna Stads Företagare är en sammanslutning av företagare som vill verka för att göra Sigtuna Stad med landsbygd välkänt och uppskattat som ett levande centrum för handel och turism. Föreningen har nu ett 80-tal medlemmar, ett starkt nätverk av företag i Sigtuna.

Som medlem får du

Delaktighet i handelsutveckling och småstadsutveckling
Nyttja den gemensamma marknadsföringen av handeln i Sigtuna
Få tillgång till ett gemensamt presentkort
Delta på medlemsfrukostmöten varje månad
Årligt medlemskapsdekal
Utveckla ett brett kontaktnät bland företagare i Sigtuna
Ta del av marknadsföring via sociala medier och hemsida
Ta del av utbildningar och föreläsningar

Jag vill bli medlem

Medlemsavgiften är 1 500 kr per år. Du kan enkelt använda formuläret här för att registrera att du vill bli medlem.
New Member Contact Form

Jag vill bli medlem i Sigtuna Stads Företagarförening

Sigtuna Stads Företagare Frukostmöte

Sigtuna Stads Företagarförening

© 2024 | Sigtuna Stads Företagarförening
crossmenu